projekt    

Návrh administrativního a skladového centra

Místo stavby:
Plzeň

Investor:
soukromý investor

Architekt:
Martin Kondr, Projectstudio8

Záměr:
Samotný objekt je záměrně postaven na dualitě „vnitřního a vnějšího světa“: Zatímco exterier budovy je řešen jako výrazná stavba, přičemž pro zvýraznění nebylo použito velkého architektonického měřítka, ale naopak dynamika spirálově stupňovitého tvaru „skořápky“ objektu, interiér stavby je navržen velice strohý, založený na minimalistických detailech a práci s denním a umělým osvětlením.
Materiály pro stavbu budou vždy přírodní, použité ve své přirozené formě a barevnosti – pro základní formu jde jejich použití zjednodušit na kombinaci dřeva a kovu pro exterier a betonu a skla pro interier.

Návrh:
Požadavkem a zároveň architektonickým záměrem autora bylo vytvoření reprazentativního sídla mladé, dynamicky se rozvíjející firmy. Inspirací, a to zejména ve smyslu funkčním nám byly prvorepublikové vily, ztvárněné coby volně stojící solitéry obklopené zelení.
Obdobně i naše stavba využívá stávající konfigurace terénu a urbanistickou strukturu okolí, a vytváří volně stojící objekt, který je koncipován v návaznosti na okolní zeleň. Hlavním problémem před kterým jsme při řešení stavby stáli bylo uspokojivé dopravní řešení, tak aby zejména doprava v klidu /parkoviště/, nepřebralo zásadní a dominantní úlohu při řešení zástavby pozemku na úkor hlavní stavby. Proto jsme využili zvýšené nivelety území a objekt administrativní budovy jsme postavili do vyvýšené polohy a dopravní obslužnost, spolu se skladovými provozy jsme vyřešili na nižší úrovni v zadní části pozemku..