projekt    

Návrh přestavby areálu Diakonie ECM – Horní Počernice

Místo stavby:
Praha, Horní Počernice

Investor:
Evangelická církev Metodistická ČR

Architekt:
Martin Kondr, Marie Slámová

Záměr:
Základní myšlenkou návrhu je upravit a přestavět areál zámku v Horních Počernicích tak, aby se rozšířilo centrum obce o další hodnotný prostor, který bude sloužit sociálním službám, vzdělávání, odpočinku a duchovním potřebám místní komunity, ale i obyvatelům městské části a široké veřejnosti. Předložený návrh zachovává základní urbanistický princip vytvoření „nového“ zámeckého nádvoří, kolem kterého se bude odehrávat hlavní společenský pohyb v areálu, a budou zde umístěny nové objekty komunitního centra s kaplí, domov pro seniory, kašna, zvonice apod. Navazující park, oddělený od nádvoří páteřní zklidněnou vnitroareálovou komunikací, naopak poskytne možnost procházek a klidového pobytu.

Návrh:
Stávající historické objekty /zámek a fara/ budou zachovány a stavebně upraveny. Na zámek kompozičně i funkčně navazují nově navržené a architektonicky sjednocené stavby Komunitního centra a Domova pro seniory. Na přirozené akropoli /nejvýše položeném místě areálu/ je umístěna malá moderní zvonice, jako vertikální prvek v přímé lince stávajících Božích muk a kapličky na Křovinově náměstí. Architektonické měřítko všech novostaveb v okolí nádvoří je navrženo důsledně přirozené - zvětšené a spolu s pravidelným rytmizováním fasád, je podřízeno historické stavbě zámku, který je v celém konceptu dominantní stavbou. Záměr při návrhu novostaveb je, abychom původnímu objektu zámku nekonkurovali, ale naopak tuto historickou stavbu doplňovali za použití moderního architektonického tvarosloví. Z funkčních, provozních, dispozičních a prostorových hledisek je domov pro seniory oddělen od komunitního centra, kaple a zámku. Je umístěn do klidové části areálu na jižní straně nového nádvoří, aby byla zajištěna intimita pro obyvatele, nicméně zůstává nedílnou součástí celého areálu. Celý areál bude parkově a sadovnicky upraven a doplněn o výtvarné prvky drobné zahradní architektury (oplocení, kašna, osvětlení, apod.). V rámci parku bude umístěno i nezbytné parkoviště pro osobní automobily, které bude zcela zatravněné a doplněné vzrostlými stromy.