projekt    

NKP klášter Kladruby – Nová prelatura

Místo stavby:
NKP klášter Kladruby

Investor:
Národní památkový ústav

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Nová prelatura je objektem dokončeným kolem r. 1770 /snad/ dle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Stavba obdélného půdorysu je prakticky vstupním objektem do kláštera. Tomu odpovídá reprezentativně řešená východní fasáda s nárožní věží na jižní straně. Slohově se jedná o raně barokní řešení, které prošlo minimálně jednou opravou (jsou patrné dozdívky z lisovaných tvárnic, plentování naplocho kladenými bobrovkami). Nová prelatura je patrová budova zastřešená sedlovou střechou krytou pálenými taškami má fasádu členěnou do dvanácti os. Čtyřetážovou nárožní věž lze vnímat jako třináctou osu. Původní záměr byl však ještě velkolepější, kdy budova měla být symetrickou se dvěma nárožními věžemi, dvěma vjezdy, členěná na 16 os.

Návrh:
Projektová dokumentace je zpracována s cílem prezentace fasád historického objektu tzv. rehabilitační úpravou: Hlavní úsilí se zde soustředí na záchranu /konzervaci/ originálních vrstev, prvků a materiálů a navrácení /restaurování/ zaniklých /případně dožilých a tedy ztracených částí. Všechny práce budou velice náročné zejména po stránce erudice zhotovitelů, ale i z hlediska použitých materiálů /které svým složením, povrchovými úpravami i technologickým zpracováním musí zcela respektovat materiály původní/. Pro stabilizaci a zpevnění stávajících materiálů i citlivé zapojení dílčích doplňovaných a obnovovaných částí bude využito restaurátorských technik - restaurování bude probíhat na základě podrobných průzkumů a restaurátorských návrhů.