projekt    

NKP klášter Kladruby, obnova fasád Staré prelatury

Místo stavby:
NKP klášter Kladruby

Investor:
Národní památkový ústav

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Jedná se o obnovu fasád budova Staré prelatury spolu se sousedním Starým konventem tvoří jádro původního klášterního areálu. Stará prelatura je pohledově exponovaná stavba s nárožní věžičkou, která zasahuje do vstupního nádvoří a vymezuje prostor nádvoří před Novým konventem a přístupovou cestu ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Budova staré prelatury je výchozím bodem dvou prohlídkových okruhů, jejichž trasy vedou dvěma patry prelatury. stavba zároveň slouží jako zázemí pro správu památkového objektu /kancelář, byty.../.

Návrh:
Projektová dokumentace je zpracována s cílem prezentace fasád historického objektu tzv. rehabilitační úpravou: Hlavní úsilí se zde soustředí na záchranu /konzervaci/ originálních vrstev, prvků a materiálů a navrácení /restaurování/ zaniklých /případně dožilých a tedy ztracených částí. Všechny práce budou velice náročné zejména po stránce erudice zhotovitelů, ale i z hlediska použitých materiálů /které svým složením, povrchovými úpravami i technologickým zpracováním musí zcela respektovat materiály původní/. Pro stabilizaci a zpevnění stávajících materiálů i citlivé zapojení dílčích doplňovaných a obnovovaných částí bude využito restaurátorských technik – restaurování bude probíhat na základě podrobných průzkumů a restaurátorských návrhů.