projekt    

Stavební úpravy a oprava objektu č.p. 99, tzv. Sulanova statku v Kladrubech

Místo stavby:
Kladruby

Investor:
město Kladruby

Architekt:
Martin Kondr

Záměr:
Cílem obnovy objektu je „vzorová“ rekonstrukce stavby, obnova předpokládaného původního vzhledu objektu cca z počátku 20. století, vytvoření bezkolizní vnitřní dispozice pro moderní provoz a pobyt, splňující současné požadavky a normy a v neposlední řadě i zásadní prodloužení životnosti historických stavebních konstrukcí.

Návrh:
Původ objektu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou je jistě již raně barokní /17. stol/, přestavovaný a upravovaný v baroku a následně pak v 19. stol. Dílčí úpravy /spíše opravy/ jsou ještě z počátku 20, stol. Novodobé zásahy /po pol. 20. stol/ jsou pouze minimální. Podstata a prezentování objektu je ve stavu z počátku 20. století!!! Jsou zde zachovány stavební konstrukce, jedinečné stavební detaily, omítky, výplně otvorů /okna, dveře/, povrchové úpravy.

V rámci opravy a stavebních úprav objektu se bude jednat o opravu historického, jedinečně dochovaného objektu, se snahou zachování a dílčí obnovu co největšího množství historických prvků a částí stavby. Prvotním zájmem je samozřejmě plnohodnotně funkční objekt – vnitřní provoz a podmínky vnitřního prostředí musí splňovat současné požadavky na bezkolizní provoz při zachování historických prvků a konstrukcí. Pro rekonstrukci se bude přednostně využívat klasické, historií ověřené a s původními prvky kompatibilní materiály a stavební technologie. Prvky nové – budou prezentovány ve své podstatě – soudobým způsobem /např. betonové konstrukce v pohledovém betonu, soudobá svítidla apod./ Takto koncipovaná obnova objektu bude velice zajímavá, avšak bude klást zvýšené nároky na řemeslný um, pečlivost a zkušenosti s obnovou cenných historických objektů u vybrané realizační firmy.