projekt    

Návrh obnovy mariánského sloupu v Tachově

Místo stavby:
Tachov, náměstí Republiky

Investor:
Město Tachov

Architekt:
Martin Kondr, Negebu s.r.o

Záměr:
Obnova zaniklého objektu drobné architektury v rámci opravy hlavního náměstí v Tachově

Návrh:
Mariánský sloup byl z tachovského náměstí odstraněn /pro havarijní stav/ v roce 1973. K dnešnímu dni se zachovala pouze torza soch, a dílčí fragmenty architektury sloupu.
V rámci návrhu obnovy se jedná o vytvoření repliky a rekonstrukci sloupu do původní podoby a jeho umístění do původní polohy na náměstí Republiky.
Základní myšlenkou je obnova památky v její celistvosti tak, aby se opětovně začlenila do prostoru nově upraveného náměstí a stala se vedle kašny jeho dominantou. Snahou bude přiblížení se k původnímu dílu v jeho základní koncepci, i v sochařských a uměleckořemeslných detailech.